Društvo
Dejavnosti | Statut | Prijavnica | Kontakti

Dejavnosti

DRUŠTVO SOŠKA FRONTA 1915 - 1917 – društvo za preučevanje in ohranjanje zapuščine prve svetovne vojne – je bilo ustanovljeno 26. marca 1993 v Novi Gorici. Ustanovili smo ga z namenom, da povežemo zbiralce, poznavalce in raziskovalce prve svetovne vojne in tako v sodelovanje s strokovnimi institucijami (Goriški muzej, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica) prispevamo k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne.

Naše najpomembnejše naloge so:
preučevanje in ohranjanje zapuščine prve svetovne vojne;
zbiranje, evidentiranje, vzdrževanje in hranjenje predmetov;
fotografiranje, snemanje, topografiranje in kartiranje prizorišč prve svetovne vojne;
organiziranje ekskurzij, predavanj, razstav, srečanj in tečajev;
izdajanje publikacij in drugih tiskovin itd.

V več kot dvajsetih letih smo zelo razširili območje našega delovanja. Društvo šteje trenutno prek 200 članov iz vse Slovenije in tujine, največ nas je seveda s Primorske.

Za seboj imamo že kar nekaj uspešnih akcij, med katerimi so bile najodmevnejše:
priprava razstave "80 let kasneje" v Mestni galeriji v Novi Gorici;
priprava razstave "Z bojišča v muzej" v razstavnem prostoru kostnice v Sredopolju (Redipuglia, Italija);
sodelovanje pri razstavi ob osemdesetletnici konca 1. svetovne vojne na goriškem gradu (Italija);
sodelovanje pri razstavi "Vojna v sprejemnici" v kraju Lavarone na Tridentinskem (Italija);
sodelovanje pri razstavi "Prekleta vojna", ki jo je pripravil Goriški muzej in ki sedaj uspešno gostuje po svetu.
spletna stran Pro Hereditate, financirana iz programa PHARE.

V sodelovanju z Goriškim muzejem redno pripravljamo razstave v muzejski zbirki na Sveti gori, z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica ter drugimi strokovnimi institucijami pa prispevamo tudi k ohranjanju in varovanju zapuščine, ki je ostala na naših tleh po prvem svetovnem spopadu. Leta 1997 smo tako začeli uresničevati projekt, ki smo ga poimenovali "Pot miru". Z zgodovinsko pešpotjo nameravamo povezati najbolj zanimive odseke soškega bojišča. Aktivno sodelujemu tudi pri INTEREG-ovem projektih "Poti miru na Krasu" in "Sabotin-park miru"

Za ureditev in predstavitev bojnih položajev na Vodicah pri Sveti gori ter promocijo turizma na našem območju nam je TV Slovenija podelila "turistični nagelj".

Društvo trenutno šteje preko 200 članov iz različnih krajev Slovenije in tujine. Društvo ima društvene prostore v Šempetru, Trg Ivana Roba 4 v katerih ima tudi bogato knjižnico.

S člansko izkaznico društva imate prost vstop v Goriški muzej in Kobariški muzej, lahko pa tudi uveljavljate popust pri nakupu vseh edicij društva in knjig v knjižnem diskontu Karantanija na Delpinovi ulici 12 v Novi Gorici. Popust velja tudi pri vstopninah na vse prireditve, ki jih organizira ali soorganizira naše društvo.

Vpisnina za nove člane je 10 €, letna članarina pa 10 €, šolarji, dijaki in študentje, plačajo polovično vpisnino in članarino.

 

 
 
Društvo | Novice | Forum | Pro Hereditate | Prispevki | Povezave | Naročilnica | Kontakti
Copyright © 2001-2018 Društvo soška fronta Nova Gorica. Vse pravice pridržane.
Pravniški drobni tisk | Webmaster | Piškotki